Co je refraktivní chirurgie

Je to chirurgie, která napravuje vadné vidění a tak pacienty v podstatě osvobozuje od pomůcek vidění jako jsou brýle nebo kontaktní čočky. V současnosti existuje více metod, které všechny provádíme v našem očním centru.

Jelikož celá paleta metod patří k naší rutině, můžeme pacientům nabídnout metodu nejvhodnější a s nejnižším rizikem - po fázi diagnostiky a poradenství. Z níže uvedeného diagramu si vyberte nejvhodnější metodu ošetření.

 

 

 

Přehled metod ošetření refraktivní chirurgie:

  krákozrakost dalekozrakost zkřivení rohovky stařecká slabost vidění
 LASEK  do - 8 dpt  do +4 dpt   do - 6 dpt  
 LASIK  do - 10 dpt   do +4 dpt   do - 6 dpt  
 PRK  do - 6 dpt     do - 3 dpt  
 ICL  - 10 az 18  do + 8 dpt    
 CLE  od -15 dpt  od + 8 dpt   Nach CLE Implantation
einer Multifokalen Linse

Laserová terapie "Excimer-Lasertherapie" pro špatné vidění je často prováděná terapie refraktivní chirurgie. Za posledních 14 let existuje mnoho zkušeností od asi 2,5 milionů pacientů, kteří byli operovaní po celém světě.

Cílem laserového ošetření "Excimer" je pomocí jemného, plošného odebrání tkáně rohovky přímo změnit optické vlastnosti oka, tj optickou mohutnost. Plošné odebrání znamená, že na ploše o průměru 6 až 10 milimetrů se ve středu oční rohovky odebere méně než jedna desetina milimetru tloušťky. Toto lze s takovou přesností provést pouze laserem.

Potřebná přesnost při použití laserů "Excimer" se zajistí výkonnými počítačovými programy. Proto nebyla tato metoda před 20 lety ještě možná. V tu dobu nebyly ani laser ani počítačová technika zdaleka dostatečně přesné. Laser "Excimer" je laser se studeným světlem - tepelný účinek by poškodil citlivou oční rohovku stejně, jako nepřesný řez nožem.

Co se děje při ošetření? Energetický světelný paprsek odpaří tenoučký kotouček rohovky. Kotouček se oddělí tak rychle, že se pod ním ležící tkáň nepoškodí. Laserový paprsek vniká pouze několik málo tisícin milimetru do oční rohovky, změní například u krátkozrakých rohovku tak, že se vytvoří přirozená konkávní čočka.

Celé ošetření trvá pouze několik málo minut a je po podání příslušných očních kapek bezbolestné.

Jednotlivými metodami laserového ošetření "Excimer" jsou PRK, LASIK a LASEK; námi vyvinutá metoda je "LASEK-Viscodissection".

Laserový systém pro "Excimer": Allegretto Wave