PRK (Photoablative Refraktive Keratektomie - fotoablativní refraktivní keraktomie)

Při této metodě se mechanicky odstraní vrchní vrstva rohovky (epitel) a laserem se šetrně a na setinu milimetru přesně snese  část pod tím ležící rohovky. Změnou tvaru a zakřivení přední plochy rohovky dochází k ovlivnění paprsků světla, které se po tomoto zákroku  sbíhají na sítnici v místě nejostřejšího vidění. Při korekci krátkozrakosti laserem odstraňujeme centrální oblast stromatu, a tím snižujeme zakřivení rohovky. To umožňuje zaostřit světelné paprsky  na sítnici. Při nápravě astigmatismu vyrovnává laser odstraněním tkáně nepravidelné zakřivení rohovky. Při léčbě dalekozrakosti se snáší kruhovitá část rohovky kolem optického centra, aby se dosahlo většího zakřivení rohovky.

PRK je nejstarší metoda. Její přednost je ve vysoké bezpečnosti. Jejími nevýhodami jsou pooperativní bolesti, delší optická rehabilitace a to, že u větší krátkozrakosti existuje vyšší riziko tvoření jizev, které záporně ovlivňují dosažený optický výsledek. Metoda PRK se hodí pro pacienty do minus 6,0 dioptrií, zakřiveni rohovky do 4 D a dalekozrakosti do 2D.