LASIK

(Laser In Siru Keratomileusis)

Při této metodě je po zavedení sukčního prstýnku proveden řez speciálním nástrójem, takzvaným keratomem. Nástroj se dá přirovnat k hoblíku, který uřízne lamelu v tloušťce 140-160 mikrometrů, která se následně odklopí a provede se ablace laserem.

U dnešních LASIK operací provedených moderními přístroji je riziko menší než 1%. Některé komplikace mohou vznikat v souvislosti s rohovkovou lamelou. Jsou to takzvané lalokové komplikace (buton whoole), ztráta laloku, vrůst epitelu pod lalok, nařasení laloku. I po měsících může dojít k pozdním komplikacím jako ja posunutí laloku nebo zánět.

Velkou výhodou tohoto zákroku je rychlá optická rehabilitace, mírný diskomfort jen několik hodin po zákroku. Zákrok je vhodný pro krátkozrakost do asi 9-10 dioptrií, dalekozrakost do 4 dioptrií a zakřívení rohovky (astigmatismus) do 6-6 dioptrií.