LASEK

Laserová epitelická keratektomie, LASEK, se na naší klinice v Chamu provádí od zavedení v roce 1999, o prvnich vysledcích této metody jsem publikovala v Ocular surgery News.

LASEK má mnohé  přednosti  metody LASIK, ale má výrazně menší rizika. Lalokové komplikace odpadaji. LASEK lze použít také u tenkých, příliš plochých nebo strmých rohovek, u malých očí s úzkými očními štěrbinami, u nemocí rohovky (recidivující eroze, dystrofie bazální membrány), kde metoda LASIK je kontraindikována a proto nemožná.

Při této metodě se vrchní epitelová rohovková vrstva o tloušťce 70 nm, která se u PRK zcela odstraňuje jen mechnicky  uvolní a odklopí. Jedná se o vrstvu, která v případě komplikace, tj.poškození, může zase zcela dorůst. Pod ní ležící rohovka se ošetří laserem. Po této excimerové  laserové ablaci se epitelová vrstvička vrátí na své původní místo. Pooperační ránu kryje poté tato vlastní epitelová lamela, což vede  k značnému  snížení  bolesti a ochraně  před infekcí. Optická rehabilitace je takto značně  rychlejší než po PRK a je srovnatelná s metodou LASIK. Také riziko vzniku jizvy je  významně  nižší než u metody PRK, jelikož uchovaná vrstva epitelu slouží jako přirozený obvaz. Epitelový lalok stabilizujeme obvazovou čočkou na 4-5 dnů. Po odstranění čočky je epitel srostlý s rohovkou, což zamezuje proniknutí bakterií do rohovkového stromatu a vzniku hlubokých rohovkových zánětů.

Riziko vytvoření jizev je srovnatelné s metodou LASIK, u větších krátkozrakostí nebo dalekozrakostí je nepatrně vyšší.

LASEK je  vhodný pro ošetření dalekozrakosti do 4 dioptrií a zkřivení rohovky do 4-6 dioptrií a při krátkozrakosti do 6-7 dioptrií.

Publikace: Příspěvek z časopisu: Beitrag aus der Zeitschrift "Ocular Surgery News" (Ausgabe 7/02) Viscodissection

(PPT) Präsentation Innovationspreis beste