Cross Linking

Corneal Cross-linking - stabilizace rohovky chemickou cestou

Corneal Cross Linking (dále jen CXL) je fotodynamická terapie, která slouží ke zpevnění nestabilní rohovky a zabránění progresi jejího ztenčování. Hlavní část rohovky (stroma) se skládá z tzv. kolagenních vláken. Při CXL je na povrch rohovky aplikován vitamin B2 a po té je vystaven působení UV záření. V průběhu chemické reakce vytvářejí molekuly riboflavinu mezi kolagenními vlákny spojovací můstky, čímž dochází k tzv. „zesíťování rohovkového kolagenu”. Výsledkem je zlepšení mechanických vlastností rohovky, její zpevnění, zvýšení stability a zastavení progrese onemocnění.

Cross linking je indikován především u pacientů s keratokonem. U počínajících stádií tohoto onemocnění může stabilizace rohovky výrazně snížit nutnost transplantace rohovky v budoucnosti. Dále je CXL indikován u rohovkových ektázií (ztenčování),  po proběhlém zánětu rohovky.