Ceník výkonů

Název výkonu Cena v Kč
PRK 14 000,-
Lasek 16 000,-
Lasik 18 000,-
Lasek Viscodissection 18 500,-
Monovize    3 000,-
Cross Linking(CXL) 10 000,-
Opti-K 10 000,-
Reoperace po laserovém refrakčním zákroku zdarma
Reoperace excimer laserem po implantaci IOL zdarma
Refrakční výměna čočky s implantací měkké monofokální čočky (RLE) 21 000,-
Refrakční výměna čočky s implantací měkké multifokální čočky (pRLE)

28 000,-

Refrakčí výměna čočky s implantací měkké multifokální čočky trifokal Fine Vision 30 000,-
Implantace fakické nitrooční čočky (FIOL) 37 000,-
Implantace torické fakické čočky (TFIOL) 37 000,-
Aplikace Avastinu (jedna injekce) 3 700,-
Vstupní vyšetření a konzultace

1 500,-

Vyšetření bez topografie 1 200,-
Měření nitroočního tlaku     100,-
Vystavení lékařské zprávy     200,-
Operace horních víček 8 000,-
Trvalé prodloužení řas 2 500,-

http://belgie.physiol.be/_boutique/Multifocal-IOL/39736-FineVision.html

Ceny zákroků jsou uvedeny za jedno oko.

Cena zahrnuje, vlastní laserový výkon a čtyrměsíční pooperační léčbu.

 

.